perseverança

01.03.2021

platja amb petjades i fum

En la recerca d'allò que vull assolir i és bo per a mi.

Comencem el mes en que tot comença a renéixer.

març

La vida desperta després de la letargia hivernal. Tot i això, aquest mes et vull parlar de quelcom que mai podem mantenir en la letargia si volem seguir el que ens dicta el cor i estem decidits a portar a terme.

Perseverança és allò que ens dóna el fruit de l'èxit en qualsevol projecte o empresa que es vulgui assolir.

En la perseverança està implícita la disciplina, la constància, la voluntat, la responsabilitat, per portar a terme allò que volem.

No és quelcom fàcil d’aconseguir, perquè moltes vegades ensopeguem amb la mandra, en el no donar-nos el propi suport per ser perseverants en allò que volem assolir, hi ha un punt d’inflexió on, de cop i volta, caiem en el joc de la ment i ens distraiem.

I és que per la ment és molt costós mantenir-se enfocada en un objectiu, es distreu amb facilitat i per ella és com un joc constant l’anar d’aquí cap allà, dispersant-se d’allò que és l’important.

Amb molta facilitat caiem en aquest joc i perdem de vista el nostre veritable objectiu.

És per això que aquest mes et proposo estar present, amb la mirada i l’atenció enfocada a no perdre de vista allò que vols.

Com les baules d’una cadena que es van engalzant:

El Discerniment , et dóna la claredat d’allò que vols i és bo per a tu.

El Coratge, per prendre l’acció des del cor.

I la Perseverança, per portar a terme el teu objectiu.

Perseverant obtindràs l’èxit en qualsevol àmbit que et proposis.

Bona pràctica i bon mes de renaixences!!!